Složení školské rady Gymnázia Čakovice po volbách 16. 9. 2020:

 • zástupci zřizovatele:
  • Ing. Ondřej Martan, starosta MČ Praha – Běchovice – zástupce za zřizovatele
  • Petr Nekvinda, zástupce MČ Praha – Čakovice – zástupce za zřizovatele
 • zástupci školy:
  • PhDr. Jana Starečková, vyučující na G Čakovice
  • Mgr. Ivana Weintrittová, vyučující na G Čakovice
 • zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:
  • Mgr. Soňa Tomková – zákonný zástupce žáka
  • Ing. Karel Pecl – zákonný zástupce žáka

 

V Praze – Čakovicích, dne 17. 9. 2020