Složení školské rady Gymnázia Čakovice po volbách 13. 9. 2017:

 • zástupci zřizovatele:
  • Ing. Jiří Vintiška, starosta MČ Praha – Čakovice – zástupce za zřizovatele
  • Petr Nekvinda, zástupce MČ Praha – Čakovice – zástupce za zřizovatele
 • zástupci školy:
  • Mgr. Veronika Starečková, vyučující angličtiny na G Čakovice
  • Ing. Jiří Válek, vyučující fyziky na G Čakovice
 • zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:
  • Mgr. Soňa Tomková – zákonný zástupce studenta 3. ročníku
  • Ing. Tomáš Franc – zákonný zástupce žáka

Doplňovací volby do školské rady se konaly 13. 9. 2017 v budově gymnázia a proběhly podle platných pravidel.

 

V Praze – Čakovicích, dne 14. 9. 2017