Složení školské rady Gymnázia Čakovice po volbách 13. 9. 2023:

  • zástupci zřizovatele:
   • Ing. Ondřej Martan, starosta MČ Praha – Běchovice – zástupce za zřizovatele
   • Ing. Jiří Vintiška, starosta MČ Praha – Čakovice – zástupce za zřizovatele
  • z řad rodičů a zletilých žáků byli zvoleni:
   • Martina Vohnická
   • Ing. Karel Pecl
  • za pedagogický sbor:
   • Mgr. Michaela Tvrdoňová
   • Mgr. Ivana Weintrittová

V Praze – Čakovicích, dne 21. 9. 2023