koláž na úvodní stránce

Volby do školské rady

14. 9. 2023|

Dne 30. 8. 2023 a 13. 9. 2023 se na našem gymnáziu konaly volby do školské rady. Nejdříve volil své dva zástupce pedagogický sbor a poté rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci také dva zástupce.

Z řad rodičů a zletilých žáků byli zvoleni:
Martina Vohnická
Ing. Karel Pecl

Za pedagogický sbor:
Mgr. Michaela Tvrdoňová
Mgr. Ivana Weintrittová

Zvoleným zástupcům gratulujeme a těšíme se na spolupráci!

Schůzka SRPG

7. 9. 2023|

Schůzka SRPG se koná dne 13.9.2023 v 16:45 v budově školy.

Zahájení nového školního roku 2023/2024

29. 8. 2023|

Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok zahájíme 4. září 2023 tradičně 1. vyučovací hodinou, která začíná v 7:55 h. První den budou pouze třídnické hodiny, kde třídy s třídním učitelem vyřídí vše potřebné, pak následuje zářijový termín maturitních zkoušek.

Od 5. září již učíme klasicky podle rozvrhu, který najdete v informačním systému Bakaláři. První ročníky (1.A a 1.S) jsou od 6. do 8. září na seznamovacím […]

Přejít nahoru