• Absolventi našeho gymnázia úspěšně skládají přijímací zkoušky na VŠ.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou informatiky.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
  • Jsme fakultní školou Přírodovědecké a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 bude provedeno plošné preventivní testování dětí ve všech typech škol. Preventivní screeningové testování proběhne s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. a 9. září 2021. Testování nepodstupují děti, které splní jednu z následujících podmínek:

  • bezinfekčnost po očkování (1. září jste již 14 dnů po plně dokončeném očkování);
  • prodělané onemocnění covid-19 (jste ve lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19);
  • nebo doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Proto je nutné, aby si děti s sebou hned 1. září přinesli potvrzení o očkování, či prodělaném onemocnění nebo potvrzení o negativním testu. Pokud tak neučiní, budou muset podstoupit testování.

Dále platí povinnost nosit ve společných prostorách školy ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (žáci vyššího gymnázia) nebo roušku (žáci nižšího gymnázia).

Věříme, že i přes tyto drobné nepříjemnosti bude nový školní rok klidnější a pro nás všechny úspěšný.

Vedení školyPřečíst více…

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn 21. 5. 2021 v odpoledních hodinách. Předběžné pořadí uchazečů podle výsledků obdržených z CERMATu najdete na níže uvedených odkazech: předběžné pořadí uchazečů o 4leté studium předběžné pořadí uchazečů o 6leté studiumPřečíst více…

Od 24. 5. 2021 je obnovena prezenční výuka na všech středních školách. Jelikož v pondělí začínají také maturitní didaktické testy a žáci se musí před výukou otestovat, byli jsme nuceni z kapacitních důvodů přistoupit k následujícím krokům:Přečíst více…