koláž na úvodní stránce

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

15. 5. 2024|

Seznam uchazečů uvedených pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku Gymnázia Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100 pro školní rok 2024/2025.

Čtyřleté studium

Šestileté studium

Příspěvková organizace Gymnázium Čakovice, Praha 9, nám. 25. března 100, zastoupená ředitelkou školy zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče v 1. kole přijímacího […]

Další olympijské zlato…

22. 4. 2024|

...tentokrát v dějepisu! Tomáš Horník, žák 1.A, se stal vítězem nejen školního a okresního kola Dějepisné olympiády, ale umístil se také na krásném 3. místě v krajském kole, a tím si tak zajistil postup do ústředního (celostátního) kola této soutěže.

Tomášovi gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalším kole.

Ředitelské volno

17. 4. 2024|

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, oznamuji vyhlášení volných dnů pro žáky. Volné dny jsou vyhlášeny na 28.5 a 29.5. Důvodem je konání maturitních zkoušek.

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy

Přejít nahoru