• Absolventi našeho gymnázia úspěšně skládají přijímací zkoušky na VŠ.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou informatiky.
  • Jsme škola s rozšířenou výukou jazyků.
  • Jsme fakultní školou Přírodovědecké a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Studenti našeho gymnázia se rozhodli podpořit vánoční sbírku pro Dětské centrum při Thomayerově nemocnici. V sobotu zástupci 6.S předali charitativní dary na sběrné místo. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc a ochotu.Přečíst více…

Milí studenti, rádi bychom vás informovali o návštěvě pana Petra Jiskry z Hospitality College (HTMi – www.htmi.ch) ve Švýcarsku. Pan Jiskra bude mít na naší škole 6. 11. dvě krátké prezentace (cca 25 minut) ohledně možnosti studia a využití stipendií v zahraničí. Přednášky se budou konat ve třídách 002 od 9.00 a v učebně Hv od 9:55. Prezentace se týkají nejvíce studentů 5S a 3A, ale mohou se zúčastnit i studenti z jiných ročníků, mají–li zájem. Studenti, kteří se chtějí účastnit, by se měli nejdříve domluvit s vyučujícími a také informovat prof. McGoldricka nebo prof. Šárovou. Těšíme se na vás M. Mc Goldrick a M.Přečíst více…