Pohovor se skládá ze tří částí:

  1. řízený rozhovor – uchazeč se krátce představí a reaguje na otevřené otázky
  2. čtení textu s porozuměním – uchazeč si přečte stanovený text a po přečtení krátce shrne obsah textu a odpoví na přiložené otázky
  3. popis obrázku s využitím dané slovní zásoby

Každá z částí je ohodnocena maximálně 2 body. Celkem může uchazeč nejvíce získat 6 bodů. Minimální bodová hranice jsou 3 body