Ukázky prací ve výtvarné výchově

Oslava 25 let založení Gymnázia Čakovice

Adaptační kurz 1A

Předání maturitních vysvědčení 2018