Úloha školního metodika prevence:

  • Prevence proti sociálně patologickým jevům zejména šikana a xenofobie
  • Mapování situace, sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování
  • Zajišťování besed a preventivních aktivit
  • Tvorby a kontrola realizace Minimálního preventivního programu školy