Nejlepší maturant Gymnázia Čakovice v roce 2018 – soutěž

Soutěž o nejlepšího maturanta Gymnázia Čakovice

 

Ve spolupráci s Městskou částí Praha-Čakovice se nám podařilo získat významného sponzora, který se rozhodl věnovat

nejlepšímu maturantovi/nejlepší maturantce

tohoto školního roku finanční částku

 

10 000 Kč.

 

Kritéria soutěže:

  1. Nejlepší maturitní vysvědčení v roce 2018
  2. Nejlepší vysvědčení v 2. pololetí školního roku 2017/2018
  3. Nejlepší vysvědčení v 1. pololetí školního roku 2017/2018
  4. Pomoc při akcích školy v předchozích letech – Schola Pragensis, Dny otevřených dveří, Běh pro…, sbírky Světluška, Měsíčkový den, Život dětem aj. dle doporučení třídní profesorky

 

*Vysvětlení kritérií: Kritéria mají sestupnou tendenci. Tzn., pokud se najde maturant/ka s 1 nejlepším vysvědčením, k dalším kritériím se už nepřihlíží.

Pokud bude více maturantů se stejně dobrým vysvědčením, přihlíží se ke kritériu 2, eventuálně k dalším v pořadí.

 

Cena bude předána sponzorem při převzetí maturitních vysvědčení

dne 30. května 2018 od 14 hodin v Čakovickém zámku.

 

 

PhDr. Daniela Hochmanová

ředitelka školy

 

 

 

V Čakovicích dne 19.dubna 2018