Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na čtyřleté studium v letošním roce proběhnou prezenčně, pokud epidemiologická situace dovolí.  Přípravné kurzy pro šestileté studium neplánujeme.

Předběžné termíny: pondělí odpoledne od 17.  1. do 21. 2. 2022.

Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou v každém případě, při zhoršené epidemiologické situaci by byly distanční formou.

Předběžné termíny: sobota 12. 2. 2022 dopoledne, pátek 25. 3. 2022 odpoledne