I v letošním školním roce nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na čtyřleté studium.

Termíny

  • 6 lekcí – každé pondělí od 23.  1. do 6. 3. 2023 (kromě 6. 2., kdy jsou jarní prázdniny) od 15:30 do 17:45
  • každá lekce je v trvání 2 x 60 minut (matematika a český jazyk) + 15 minut přestávka
  • cena kurzu: 2000 Kč
  • kurz plánujeme prezenčně v budově našeho gymnázia

Na kurz přihlašujete svého syna či dceru elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře. Po jeho odeslání Vám na zadanou e-mailovou adresu přijdou pokyny k platbě. Přihláška se stává platnou až okamžikem uhrazení kurzovného, které pro rok 2023 činí 2000 Kč.
Pozn.: Přípravné kurzy pro šestileté studium neplánujeme.


Přijímací zkoušky nanečisto proběhnou 1. 2. 2023, další informace najdete zde.