Prohlášení stávkujících zaměstnanců Gymnázia Čakovice

Vážení rodiče, milí žáci,

rádi bychom vás informovali o konkrétních důvodech, které nás vedly k zapojení se do výstražné stávky v pondělí 27. listopadu 2023. Stávka je protestem proti nekoncepčním rozpočtovým škrtům v resortu školství, které nás pravděpodobně čekají.

Kroky vlády jsou v rozporu s cíli, které si vytyčila, s vizí 2030+, která si klade za cíl především individuální přístup ve vzdělání. Vládní návrh je v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády samotné.

Návrhy MŠMT by měly konkrétní dopad i na nepedagogické pracovníky – administrativní pracovnice, školní psychology, asistenty pedagogů, kuchařky aj. I s tím nesouhlasíme, protože i tito naši kolegové společně s námi všemi tvoří školu.

Školství, zdravotnictví, spravedlnost a bezpečnost považujeme za základní pilíře společnosti, a tedy by neměly být omezovány.

Efekt kvalitního vzdělání uvidíme v budoucnu, je krátkozraké na něm šetřit.  Rádi bychom, aby mladí učitelé měli chuť učit a viděli v práci v oblasti vzdělávání svou perspektivu.

Co by např. snížení maxima odučených hodin znamenalo pro Gymnázium Čakovice?

Na našem gymnáziu učíme týdně 525 hodin, to jsou všechny odučené hodiny pro všechny skupiny žáků v rámci jednoho týdne. Pokud projdou navrhované změny, mohl by počet hodin (to je onen PHmax) klesnout až na 480, což by znamenalo týdně o 45 hodin méně. Museli bychom tedy např. přestat dělit hodiny matematiky, českého jazyka, HV, TV a VV, nebo snížit počet hodin cizích jazyků, informatiky, či výrazně redukovat semináře, zvýšit počet studentů ve skupině cizích jazyků. Nebudeme mít tedy možnost se individuálně studentům v hodinách věnovat.

To je za nás výrazným krokem zpět.

Budoucnost našich dětí nám leží na srdci, proto věříme, že naše kroky pochopíte a případně je podpoříte. V tuto chvíli stávkujeme především za budoucnost naší společnosti.

Stávkující pedagogové a nepedagogové Gymnázia Čakovice