Volby do školské rady

Dne 30. 8. 2023 a 13. 9. 2023 se na našem gymnáziu konaly volby do školské rady. Nejdříve volil své dva zástupce pedagogický sbor a poté rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci také dva zástupce.

Z řad rodičů a zletilých žáků byli zvoleni:
Martina Vohnická
Ing. Karel Pecl

Za pedagogický sbor:
Mgr. Michaela Tvrdoňová
Mgr. Ivana Weintrittová
Zvoleným zástupcům gratulujeme a těšíme se na spolupráci!