Výzva: Cesta do pravěku

Ředitelka školy ve spolupráci se studentským parlamentem vyhlašuje na středu 19. 6. 2019 výzvu:

Cesta do pravěku aneb „Den bez mobilu“

Pravidla:

  • „Den bez mobilu“ proběhne od počátku 0. do konce 6. vyučovací hodiny
  • Všichni žáci vypnou mobilní telefony před zvoněním na svou první vyučovací hodinu a odloží do tašek
  • Telefony mohou být zapnuty po skončení poslední dopolední hodiny třídy
  • V případě akutní potřeby spojení žáků s rodiči bude použita pevná linka v kanceláři školy, tel. č.: 283931391
  • Vyučující se zavazují v tento den používat mobilní telefony pouze pro případ nenadálé potřeby (telefonát ze školy vlastních dětí, havárie vody v bytě, rušení pracovní schůzky, … )

Kontrola dodržování:

  • Cílená kontrola ze strany vyučujících nebude prováděna
  • Smyslem akce je osobně si vyzkoušet, zda je mobil zařízení, které nám ulehčuje život nebo zda se jedná o pomůcku, která se vymkla kontrole
  • Zástupci studentského parlamentu se sejdou ve čtvrtek o velké přestávce a sdělí vedení školy, jak třída uspěla v této výzvě

Odměna:

  • Vlastní dobrý pocit, že jsem to zvládl a používání mobilu mám pod kontrolou
  • Pokud vlastní dobrý pocit nebude stačit, může třída, která pravidla dodrží, požádat o týden bez zkoušení a testů v termínu 23. – 27. 9. 2019