Poděkování studentům za práci pro charitu

Září bylo letos, po vynucené covidové pauze, opět ve znamení charitativních akcí, na nichž se studenti Gymčaku tradičně podílejí. Již v prvním zářijovém týdnu vyletěly do ulic Prahy světlušky ze 3.A a 5.S, jimž se podařilo prodejem sbírkových předmětů získat 12000,-Kč na podporu Nadačního fondu ČRo Světluška.

O dva týdny později se v rámci Srdíčkových dnů do ulic Prahy vypravili studenti 4.S se sbírkou pro nadaci Život dětem. Celkový výtěžek sbírky ještě neznáme, ale už teď víme, že se jim letos podařilo prodat všechny sbírkové předměty!

Přelom září a října patřil Kytičkovým dnům (Českému dnu proti rakovině) a sbírku na podporu onkologických pacientů tentokrát společně zajistili studenti ze 3.A a 4.S. I o výsledcích této sbírky vás budeme brzy informovat.

Srdečný díky patří všem laskavým dárcům a především dobrovolníkům z řad studentů Gymčaku, kteří projevili svou občanskou odpovědnost tím, že věnovali vlastní čas a energii na pomoc těm, kteří mají v životě méně štěstí a více překážek než oni sami. Navíc se nenechali odradit (snad ojedinělými) situacemi, kdy byli důrazně odmítnuti. Ale i to k práci dobrovolníků patří a o to více vyniknou příjemná setkání s dobrými lidmi, kteří mají pro potřeby druhých otevřená srdce.

DÍKY VŠEM a těším se na další akce Gymčaku pro charitu!

Magdalena Rytinová, koordinátorka charitativních sbírek