Ředitelské volno

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, oznamuji vyhlášení volných dnů pro žáky. Volné dny jsou vyhlášeny na 17. a 18. 4. 2023.

Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy