Volby do školské rady

V září 2023 se na prvních třídních schůzkách budou konat volby dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků. Návrhy na kandidáty budou evidovat třídní učitelé.

Děkujeme za spolupráci
Vedení školy