Dne 16. 9. 2020 proběhly volby do školské rady z řad zákonných zástupců a zletilých žáků. Po sečtení všech platných hlasů byli do školské rady zvoleni Ing. Karel Pecl a Mgr. Soňa Tomková.