Úloha výchovného poradce:

  • Poradenství při výběru vhodné vysoké školy nebo vyšší odborné školy
  • Poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy)
  • Péče o žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie)
  • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
  • Poradenství v obtížných životních situacích studentů