Bibliobus Oskar

Od středy 6.3. k nám bude ve stanovených termínech zajíždět bibliobus Oskar Městské knihovny v Praze, který funguje jako běžná pobočka knihovny – lze zde půjčovat z volného výběru, rezervovat knihy, CD, DVD, vracet knihy, vracet knihy vypůjčené na jiných pobočkách (a naopak, knihy zapůjčené v Oskarovi lze vrátit v kterékoliv pobočce MKP), zřizovat nové členství, prodlužovat platnost průkazek atd.
Studenti (děti) do 15 let mají členství v knihovně zdarma, nad 15 let platí roční poplatek 60 Kč.
Bibliobus bude parkovat přímo před školou podél kostela, a to v tyto sudé středy od 13,30 do 15,30: 6.3, 20.3., 3.4., 15.5., 29.5. a 12.6.