Ředitelské volno

V souladu s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, oznamuji vyhlášení volných dnů pro žáky. Volné dny jsou vyhlášeny na 12.4, 16.4. a 17.4. Důvodem je konání přijímacích zkoušek.
Mgr. Iva Nosková, ředitelka školy