Charitativní běh pro CENTRUM PARAPLE

Celková suma, kterou se podařilo vyběhat, je letošní rok opět skvělá

117 732 Kč

Do celkové částky přispěla nejvíce třída 1. S, dále 3. A.
Letošní rok přispěly i děti ze ZŠ Livingston a zástupci MČ Čakovice.
Moc děkuji všem, kteří přispěli jakoukoli částkou. Těším se na desátý ročník v roce 2020.
Štěpánka Marková