Celková suma, kterou se podařilo vyběhat, je letošní rok opět skvělá

117 732 Kč

Do celkové částky přispěla nejvíce třída 1. S, dále 3. A.
Letošní rok přispěly i děti ze ZŠ Livingston a zástupci MČ Čakovice.
Moc děkuji všem, kteří přispěli jakoukoli částkou. Těším se na desátý ročník v roce 2020.
Štěpánka Marková