Dodatek upravuje konání přijímací zkoušky v náhradním termínu pro žáky, kteří měli konat přijímací zkoušky 2 x na téže škole. Více viz přiložený soubor.