Zimní novinky z Gymčaku

Po čtvrt roce přinášíme opět několik událostí, novinek a projektů, které na naší škole proběhly nebo probíhají.

Lyžování v době koronaviru

Ve dvou lednových týdnech se uskutečnil lyžařský kurz tříd 2.A + 4.S a 1.A + 3.S. I přes problémy s testováním si to snad všichni užili.

Příběhy našich sousedů

Loni na podzim se dvě pětičlenné skupiny žáků ze 4.S, 5.S a 3.A pod vedením prof. Štěpánky Markové a Magdaleny Rytinové zapojily do vzdělávacího projektu neziskové organizace Post bellum s názvem Příběhy našich sousedů. Měly za úkol „vyzpovídat“ pamětníky z Čakovic, natočit jejich vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Výsledky jejich práce a práce žáků ze ZŠ zhodnotí odborná porota, své reportáže budou v přítomnosti pamětníků veřejně prezentovat a nejlepší tým bude oceněn. Slavnostní závěrečná prezentace se uskuteční 3. března 2022 v prostorách Čakovického zámku.

Akademie Young Caritas

Naše škola se v závěru minulého roku zapojila do projektu Akademie Young Caritas (AYC), jehož cílem je obohatit výuku o témata udržitelného rozvoje tvořivou formou. Vyučujícím přinese nové metody práce, konzultační podporu a supervizi ve škole i výukové materiály k tématu udržitelného rozvoje. Studentům a studentkám přinese osobní rozvoj v oblasti kooperace a komunikace, učení se přípravou a realizací vlastního projektu i mnoho informací o udržitelném rozvoji.  Za projektem stojí tým Young Caritas, které působí pod Charitou Česká republika a je součástí celoevropské platformy Young Caritas. AYC vybízí k aktivnímu globálnímu občanství a usiluje, aby se udržitelný rozvoj stal běžnou součástí našich životů. Přispívá k naplnění cílů udržitelného rozvoje a připravuje své žáky na výzvy, které současný svět přináší. Srozumitelně, citlivě a v souvislostech představuje principy sociálního pilíře udržitelného rozvoje. V současné době probíhá první část projektu, během níž se vyučující seznamují s novými metodami a výukovými materiály. Žáci se již mohou zapojovat do různých aktivit – bližší informace k projektu poskytnou M. Rytinová, Š. Marková a J. Jáchym.

Na cestě udržitelného rozvoje na střední škole

Rozvoj demokratické kultury na středních školách v Praze zaváděním videotvorby žáků aj. moderních prvků do výuky, působením průvodce demokratickou kulturou na školách pro udržitelný rozvoj, podporou diversity managementu ve školách pro sociální soudržnost. Cílem projektu je zvýšení praktické dovednosti žáků středních škol pro sociální život v prostředí metropole a její heterogenní a multikulturní společnosti. Naše gymnázium se zaměří na inovace ve výuce a rozvoj školy v oblasti demokratické kultury. Projekt na našem gymnáziu zaštiťuje M. Šédová.